Brabhsáil Míreanna (11 iomlán)

  • Téamaí: Luathoideachas

Naíonra Chois Fharraige

https://www.cartlann.ie/files/original/4932c9ffe0d09adb72876ad4ca00130f.pdf
Alt ó 'Biseach 2003', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Bunaíodh Naíonra Chois Fharraige i 1999, le seirbhís naíonra a chur ar fáil do phobal an cheantair. Eagraíocht dheonach is e a Naíonra Chois Fharraige atá á reáchtáil ag n a…

Téamaí:

Naíonra Chois Fharraige Seanscoil Shailearna

https://www.cartlann.ie/files/original/8e777849a1e3a7931436b0b4ad6763bb.pdf
Alt ó 'Biseach 2001', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Bunaíodh Naíonra Chois Fharraige i 1999, le seirbhís naíonra a chur ar fáil do phobal an cheantair. Tá sé mar chuspóir againn seirbhís a chur ar fáil: a fhreastalóidh ar…

Téamaí:

lonad Tacaíochta Teaghlaigh

https://www.cartlann.ie/files/original/23936bb1520239ff189b7b1455b6ce09.pdf
Alt ó 'Biseach 2003', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Aithníonn Comharchumann Shailearna, cosúil le gach pobal Gaeltachta eile, go bhfuil an Ghaeilge faoi bhrú sa gceantar de bharr na n-athruithe sóisialta atá tarlaithe le roinnt…

Téamaí:

Ionad Tacaíochta Teaghlaigh

https://www.cartlann.ie/files/original/434e6ff74764b84bc476dff08e18fb79.pdf
Alt ó 'Biseach 2004', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Tá moladh an-suntasach agus an-radacach anseo faoi Ionad Tacaíochta Teaghlaigh a bhunú sa cheantar seo agus ceapaim go bhfuil sé fíorthábhachtach go dtiocfaidh muid uilig ar bord…

Téamaí:

Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Chois Fharraige

https://www.cartlann.ie/files/original/727d3040b2f9f3b882d2b83471a8b286.pdf
Alt ó 'Biseach 2005', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Tá deontas de €1milliún ceadaithe ag an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí chun Ionad Tacaíochta Teaghlaigh a thógáil sa gceantar. Níl aon amhras ar…

Téamaí:

Naíscoil Lurgan

https://www.cartlann.ie/files/original/418b18f05c8064ef15fbaf217b9cdbbd.pdf
Alt ó 'Biseach 1979', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Bunaíodh an chéad naíscoil i gConamara i 1975 agus seo mar a tharla sé. Tar éis dom naíscoileanna a fheiceáil i Sasana, agus an tairbhe a bhain gasúir astu, chuir mé féin spéis…

Téamaí:

Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Chois Fharraige

https://www.cartlann.ie/files/original/09c244bf25f9ca908ab5b82a513a7585.pdf
Alt ó 'Biseach 2007', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Tá dul chun cinn maith déanta go dtí seo ar fhoirgneamh Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Chois Fharraige atá ar chúl Shéipéal an Chnoic. Tá an t-ionad á thógáil faoi scáth…

Téamaí:

An tIonad Tacaíochta Teaghlaigh

https://www.cartlann.ie/files/original/1950deb612c7cceaf04feda46ac43fbc.pdf
Alt ó 'Biseach 2008', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Agus bailchríoch á cur ar an Ionad Tacaíochta Teaghlaigh ar an gCnoc i láthair na huaire, labhair Bainisteoir Tionscnaimh an Ionaid, Máire Uí Mhaoláin, le Biseach faoin áis…

Téamaí:

Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Chois Fharraige: Oscailt Oifigiúil – Cuairt an Taoisigh

https://www.cartlann.ie/files/original/4046879a6b326744649bac802a12aeb3.pdf
Alt ó 'Biseach 2009', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Bhí an ghrian ag scaladh ar an gCnoc ar an 25ú lá de Mheán Fómhair nuair a d’oscail an Taoiseach an tIonad Tacaíochta Teaghlaigh go hoifigiúil. Bhí slua breá i láthair don…

Téamaí:

Beannú Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Chois Fharraige

https://www.cartlann.ie/files/original/5f9addb79efb9ba267498e1637e6d828.pdf
Alt ó 'Biseach 2009', iris Chumann Forbartha Chois Fharraige. Beannú Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Chois Fharraige