Brabhsáil Míreanna (69 iomlán)

  • Téamaí: Oideachas

Muintearas: An Togra Oideachais Gaeltachta

https://www.cartlann.ie/files/original/23edd7442b3330d3db83f0cdedac1174.pdf
Tá Muintearas, an Togra Oideachais Gaeltachta, bunaithe anois ó 1980. Is i gCeantar na nOileán i gConamara a bhí an togra lonnaithe agus ag feidhmiú ar dtús, ach tá imeachtaí an togra leathnaithe anois chuig ceantair eile i gConamara Carna,…

Campas - Idir Inis Oírr agus Enez Eusa na Briotáine

https://www.cartlann.ie/files/original/e9e7606e66ea129286ff4e22b92d52e7.pdf
'Séard a chiallaíonn an focal éigin 'campas' láthair nó suíomh ollscolaíochta. Is gluaiseacht Campas Eorpach Imshaoil a bunaíodh sa bhliain 1990 i tíortha an Chomhphobail. Tá sé mar aidhm aige grúpa scoláirí tríú leibhéil ó…

Téamaí: ,

Eagarfhocal 1995: Míchothramaíocht Forbartha i gConamara/Fórum Ghaeltachta de dhíth

https://www.cartlann.ie/files/original/9ba907a117810a2bd5e60653387ae980.pdf
Ag an am seo den bhliain is cúis dóchais do lucht na Gaeilge an dea nuacht faoi Ghaelscoileanna nua ag oscailt ar fud na tíre. Is breá an rud é go bhfuil an oiread sin éilimh ag lucht na gcathracha agus na mbailte móra ar oideachas tré…

Tús le obair atógála Scoil Sailearna

https://www.cartlann.ie/files/original/7f0707b6d7414fbe3bccb9dcbcba199d.pdf
Le cúpla mí anuas tá tús curtha le hobair atógála ar sheanscoil Shailearna sna hAille in lndreabhán. Comharchumann Shailearna atá i mbun na hoibre. Tá sé i gceist ag an gComharchumann lonad Pobail agus lonad Oidhreachta, a chur ar fáil ann…

Seanscoil Shailearna ó 1884

https://www.cartlann.ie/files/original/2a9949929a19744da6415a20d92e61e2.pdf
Ceaptar gur tógadh scoil ar an láthair idir 1860 agus 1870. Scoil an-bheag a bhí inti - dhá sheomra inti ina raibh buachaillí agus cailíní le chéile agus Béarla an teanga a bhí i réim sa scoil. Bhí paróiste an Chnoic i nDeoise Thuama…

Leatrom ar Pháistí na Gaeltachta sa gCóras Oideachais

https://www.cartlann.ie/files/original/315470d089e369370650b4bb0b657f58.pdf
Cuireann Muireann Ní Chualáin, múinteoir i Scoil an Droma síos ar cén fáth nach bhfuil an curaclam nua do bhunscoileanna feilteach do scoileanna na Gaeltachta agus iarann sí curaclam dá cuid féin don Ghaeltacht.

Caoimhín Ó Maicín

https://www.cartlann.ie/files/original/0b4bb31fbe0b624e33248e181468a52e.pdf
Chaith Caoimhín Ó Maicín aon bhliain déag agus fiche ag teagasc i nGairmscoil na bPiarsach i Ros Muc idir 1955-1986. Bhí sé ina phríomhoide ar an scoil ar feadh bliana sular éirigh sé as an mhúinteoireacht.

Oideachas Feabhais - An Ghaeltacht fágtha fós gan seirbhís iomlán

https://www.cartlann.ie/files/original/13765afafe0f06c26ee1663d0fbaad36.pdf
ln eagrán na bliana seo caite den iris seo, scríobh Mairéad Ní Chualáin - múinteoir i mBunscoil an Droma, Leitir Móir faoi an neamhaird a déanadh ar na Scoileanna Gaeltachta sa gCuraclam nua a tháinig amach anuraidh. San alt seo, léiríonn…

Ciorraithe in Oideachas Speisialta

https://www.cartlann.ie/files/original/408b5f1191234b0de5e80fe3912bc863.pdf
Ó thús na Bealtaine seo caite tá athruithe fógraithe ag an Roinn Oideachais maidir le seirbhísí oideachais speisialta sna bunscoileanna. Anseo déanann Mairéad Ní Chualáin, oide scoile i Scoil an Droma, Leitir Móir, cur síos ar na…

Go dtí an Cheathrú Rua via Teach Laighean

https://www.cartlann.ie/files/original/d0e46a374acd08a5396ef5f0cf885c32.pdf
Tugann Áine Ní Chonghaile cuntas ar bhunú agus fás a comhlachta aistriúcháin, Europus Teo.